wybory 2007, 2005. Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
Add me to your address book
Google Groups – wersja beta
magazyn europejski
Odwiedź tę grupę
Google Groups – wersja beta
Zapisz się do magazyn europejski
E-mail:
Odwiedź tę grupę
Stefan Kosiewski

Utwórz swoją wizytówkę
Blog > Komentarze do wpisu
Społeczeństwo polskie powinno dowiedzieć się czy w ramach Traktatu Akcesyjnego ustalono, że:

1)Polska nie ma prawa prowadzić w państwach UE instytucji kredytowych (banków, firm  ubezpieczeniowych).

2)Polska została zobowiązana do przerobu śmieci z państw UE (dawnej 15). Podano daty i określono zdolności produkcyjne, które musimy osiągnąć pod groźbą kar finansowych.

 3)Polska musi się podjąć magazynowania odpadów radioaktywnych z elektrowni jądrowych z państw UE.

4)Musimy złomować na nasz koszt 50 proc. tonażu naszej floty połowowej.

 5)Polska nie ma prawa udzielać pomocy publicznej (z budżetu) swoim firmom (to prawo  przysługuje tylko Niemcom na terenie byłej NRD !!!???)

6)Polska musi anulować wszystkie umowy handlowe z państwami z poza UE (około 190 umów), nie wywiązanie się z tego zobowiązania wiąże się z nałożeniem na nas wysokich kar liczonych w mld dolarów, zgodnie z "prawem" międzynarodowym.

7)Polska nie wchodzi do strefy Schengen (brak związku z akcesją) tzn., ze obowiązują nas wizy i kontrole celne powyżej 3 miesięcy pobytu w państwach Unii Europejskiej.

 W tzw. okresie stowarzyszeniowym (dostosowawczym??) straciliśmy, za sprawą "Planu Balcerowicza", dostosowanego do zaleceń i nakazów UE, 80 proc. majątku produkcyjnego, otworzyliśmy rynek niszcząc własny handel  i producentów. Straciliśmy wg. oficjalnych danych około 5 mln miejsc pracy        (w tym czasie UE zyskała 1,2 mln miejsc pracy). Konsekwencją takiej polityki była emigracja około 2 mln młodych ludzi, często po wyższych studiach. Ogromnie wzrosło zadłużenie kraju (wynosi już ogółem około 500 mld zł i stale rośnie).

Zlikwidowano wiodące Biura Projektowe, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe, Ośrodki Doradztwa Technicznego, Zakłady Doświadczalne, Szkolnictwo Zawodowe, niemal wszystkie ośrodki oryginalnej polskiej myśli naukowej, technicznej, medycznej i rolniczej (materiały branżowe GUS 1990-2002, W -  wa).

To wszystko stało się w ramach wyrównywania poziomów gospodarek między Polską a Unią Europejską. W dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, dla Polski przewiduje się tylko 5 (pięć) wyższych uczelni (na podstawie biuletynu informacyjnego AGH z Krakowa z kwietnia 2003r.)

Towarzysze z opcji SLD - UP z A. Kwaśniewskim na czele oraz liberałowie        z pod znaku Unii Wolności, obecnej Platformy Obywatelskiej czy Partii Demokratycznej, oszukali Naród w referendum. Unia Europejska miała być organizacją niezależnych państw. Dzisiejsza UE zmierza do UE - państwa,   z własną konstytucją, ze wspólną walutą, z jednym prezydentem, z jednym ministrem spraw zagranicznych i ze wspólną armią. Wg zapisów w Traktacie Akcesyjnym, Polska musi przyjąć walutę Euro w terminie ustalonym przez rząd      i parlament RP, co w praktyce oznacza koniec jej samodzielnego bytu państwowego - prawdziwa władza należy zawsze do tych, którzy kontrolują obieg pieniądza (4).

 prof. Ryszard Henryk Kozłowski

 mgr inż. Aleksander Nowak

  Literatura                                                                                                                                                 

1. R.H. Kozłowski,"Czego oczekujemy od  nowego parlamentu,  prezydenta rządu",Nasz Dziennik,  28.10.2005r..

2.  A. Nowak, ” Przemiany Gospodarcze w Polsce 1989-1999”,Ruch Odbudowy Polski,Wrocław,03.1999r.

3. A.Nowak, ”Ile jeszcze pozostało Polski w Polsce 1990-2002”, Stowarzyszenie Publicystów    Polskich,Piast, Wrocław, wrzesień, 2002r.
4.D. Kosiur,  “Bilans kosztów członkowstwa Polski w UE”, Myśl Polska, Nr 30-31,23.07..2006r.
5.K.Z. Poznański,”Obłęd Reform-Wyprzedaż Polski”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
5.R.H. Kozłowski, J. Sokołowski, J. Zimny, “Wstrzymać sprzedaż polskich hut stali – List otwarty do Parlamentarzystów, Prezesa NIK oraz Rzecznika Praw Obywatelskich”, Nasz Dziennik,19.12.2003r. 
6.R.H. Kozłowski.,J. Sokołowski, J. Zimny. “Ratujmy zasoby węgla”, Nasz Dziennik, 03.10.2003r.
niedziela, 01 października 2006, reakcja

Polecane wpisy